‘Đỏ mắt’ tìm người lặt lá mai dịp tết

Video
Nhà vườn "đỏ mắt" tìm người lặt lá mai dịp tết.