Đổ xô múc xăng dưới giếng, đốt xem xăng thật hay giả

Video
Người dân đến giếng nhà bà Ngãi múc xăng về để đổ vào xe máy, máy nổ. Nhiều người còn hiếu kỳ dùng lửa đốt xăng xem thật hay giả.
Xem thêm