Đổ xô uống nước giếng ở đền để... lấy may

Video
Mặc dù Ban quản lý quần thể di tích đền Cùng - giếng Ngọc ở làng Diềm (xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã cắm biến cấm thả tiền, cấm đi giày dép xuống giếng… Thế nhưng nhiều người dân vẫn ngang nhiên thả tiền, đi cả giày dép xuống giếng múc nước uống để cầu may