Đoạn clip ‘Táo quân vi hành’ rò rỉ khiến nhiều người xôn xao.

Video
Đoạn clip nghệ sĩ tập luyện "Táo quân vi hành" rò rỉ khiến nhiều người xôn xao.