Đoàn tàu trăm tuổi treo lơ lửng ở thành phố Đức

Video
Đoàn tàu Schwebebahn chạy bên trên thành phố Wuppertal, Đức, được xây dựng từ năm 1901 và ngày nay vẫn chở hàng triệu lượt khách mỗi năm.