Độc đáo câu cá trên vỉa hè ở Sài Gòn

Video
Thay vì chọn một cái ao, đoạn kênh hay khúc sông để câu cá, anh Hải lại có cách câu cá vô cùng... kì quặc là miệng cống thoát nước trên vỉa hè.
Xem thêm