Độc đáo phòng nghỉ được làm từ xe quân sự

Video
Khi cải tiến thành các phòng ngủ, toàn bộ kết cấu của xe ông Hà đều giữ lại, từ thùng xe, máy xe…