Độc đáo với ô tô bay có gắn cánh quạt của trực thăng

Video
Buổi thử nghiệm chiếc xe ô tô bay đã khiến nhiều người bất ngờ khi chỉ trang bị thêm mỗi cánh quạt trực thăng.