Đôi báo đực xé xác rùa 45 kg trên bãi biển Costa Rica

Video
Rùa xanh cái bò lên bãi biển Costa Rica để đẻ trứng trở thành bữa ăn lấp đầy dạ dày cho hai con báo đói.