Đội cứu hộ xuyên đêm trên quốc lộ

Video
16 thành viên nhóm SOS Tân An tự bỏ tiền mua dụng cụ để vá, sửa xe miễn phí giúp người đi đường trên quốc lộ.