Đòi gà Tết 50 triệu đồng một con

Video
Chú gà Đông Tảo của gia đình Ông Nguyễn Trọng Tích (ở Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên) được trả giá 35 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Tích cho rằng, gà thuần chủng nhà ông phải 50 triệu đồng, và cũng không có ý định bán.
Xem thêm