Đôi giày giúp người đi ngược trên trần nhà

Video
Một người đàn ông Anh phát minh đôi giày nam châm cho phép người dùng đi lộn ngược trên trần.
Xem thêm