Đôi nam nữ bẻ trộm gương xe Mercedes nhanh như chớp

Video
Chỉ một động tác xoay tay đơn giản, tên trộm đã nẫng được chiếc gương đắt tiền của xế hộp.
Xem thêm