DMCA.com Protection Status

Đổi tiền lẻ, tiền mới dịp Tết: Vi phạm pháp luật vẫn nhộn nhịp

Video
Những người buôn tiền lẻ chuyển từ bán công khai sang bán online, tức là rao bán trên các trang mạng xã hội, các trang web để tránh sự quản lý của cơ quan chức năng.