Động băng không bao giờ tan chảy ở Trung Quốc

Video
Không khí trong hang Ningwu ở tỉnh Sơn Tây luôn duy trì ở mức dưới 0°C, kể cả vào mùa hè khi nhiệt độ bên ngoài đạt ngưỡng 21 độ.