Động đất mạnh gần chín độ richter ở Indonesia

Video
TPO - Chiều 11 - 4, một trận động đất cách Banda Aceh, Indonesia, 433km và cách thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia 961km. Việt Nam, Thái Lan, Miền Nam Ấn Độ cũng chịu những dư chấn từ trận động đất này.
Xem thêm