Đóng mở nguồn điện cao thế bằng công nghệ 4.0

Video
Đóng mở dao cách ly (đóng mở nguồn điện) từng phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, nhưng với việc áp dụng công nghệ 4.0, việc này được thực hiện với một cú click chuột.