Dòng người xếp hàng dài tiễn Viện trưởng Huyết học nghỉ hưu đầy xúc động

Video
Hàng trăm người đứng chờ để chia tay cựu Viện trưởng Huyết học truyền máu Trung Ương Nguyễn Anh Trí chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/10.