Đột kích “trang trại” chế ma túy luôn thủ sẵn súng đạn đã lên nòng

Video
Các đối tượng đã lên khu vực biên giới, mua nguyên liệu về dập khuôn, đóng ma túy thành bánh để bán kiếm lời. Ngoài ra, chúng còn tỏ ra manh động, luôn chuẩn bị súng đã lên đạn để chống trả khi có biến.

VIDEO MỚI NHẤT