'Đột nhập' kho chứa vàng của vua Mèo

Video
Kho vàng đặt ở nơi chỉ người thân của "vua Mèo" được phép qua lại, quây thành quách bằng đá phiến kiên cố, vững chắc.
Xem thêm