'Đột nhập' máy bay Mỹ tuần thám ở biển Đông

Video
P-8A Poseidon là máy bay tuần tra săn ngầm tiên tiến nhất của quân đội Mỹ. Vào trung tuần tháng 5 vừa qua, Mỹ đã dùng loại máy bay này để thực hiện cuộc tuần thám xung quanh các đá nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên biển Đông.