Đốt nương, rẫy dưới đường dây truyền tải điện có thể bị xử lý hình sự

Video
Đốt rừng, đốt nương, rẫy dưới đường dây truyền tải điện là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý hình sự do có thể đe dọa an toàn hệ thống điện quốc gia.
Xem thêm