Drone chữa cháy chuyên dụng cho nhà chọc trời, bay cao gần 300 mét

Video
Drone chữa cháy chuyên dụng cho nhà chọc trời, bay cao gần 300 mét