Dự đoán siêu bão đổ bộ Việt Nam năm 2018

Video
Năm 2018, theo cảnh báo, số lượng siêu bão đổ bộ vào nước ta có thể tăng lên.

VIDEO MỚI NHẤT