Dự đoán siêu bão đổ bộ Việt Nam năm 2018

Video
Năm 2018, theo cảnh báo, số lượng siêu bão đổ bộ vào nước ta có thể tăng lên.