Du khách sờ mòn tượng La Hán chùa Bái Đính

Video
Hàng ngàn du khách đi qua dãy hành lang La Hán chùa Bái Đính (Ninh Bình) đều đưa tay lên sờ. 500 ngôi tượng đều xuất hiện những vết do nhiều người đi qua sờ vào hàng ngày.