Đèn khổng lồ mô phỏng kỳ quan thế giới ở Sài Gòn

Du lịch
24 tác phẩm đèn lồng khổng lồ mô phỏng các kỳ quan, công trình nổi tiếng thế giới được trưng bày tại Lễ hội ánh sáng 2019.
Xem thêm