Du khách vây kín giếng cổ trên đảo Cù Lao Chàm uống nước cầu may

Du lịch
Giếng cổ xóm Cấm trên đảo Cù Lao Chàm ( TP Hội An, Quảng Nam) tinh khiết, mát rượi đông nghịt du khách. Tương truyền rằng, ai uống nước giếng cổ này con cái như ý, người độc thân sẽ có tình nhân.