Đường hầm 1.250 m xuyên vách núi đục bằng tay suốt 5 năm

Du lịch
Đường hầm ở độ cao 1.700 m trên dãy Thái Hành Sơn do 13 thanh niên ở làng Quách Lượng tại Trung Quốc đục thủ công suốt 5 năm.
Xem thêm