Lý Sơn sẽ thành Khu du lịch Quốc gia?

Du lịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đưa đảo Lý Sơn thành Khu du lịch Quốc gia.
Xem thêm