Nhiều điểm mới tại Lễ hội Đền Hùng năm 2019

Du lịch
Lễ hội Đền Hùng 2019 sẽ diễn ra từ 8/3-10/3 âm lịch, theo ban tổ chức thì lễ hội năm nay sẽ có nhiều nét mới thu hút du khách thập phương về với cội nguồn.
Xem thêm