Những căn phòng khách sạn bí mật không bán đại trà

Du lịch
Một vài khách sạn cao cấp có những phòng bí mật, không niêm yết bán như thông thường mà bằng những cách riêng biệt.