Những cây cầu kính nổi tiếng khắp thế giới

Du lịch
Không phải ai cũng đủ can đảm để bước đi trên những cây cầu kính trong suốt với vực thẳm ở dưới chân.