Những hình ảnh hài hước khi du khách đi qua cầu kính

Du lịch
Khóc lóc, van xin, người thân kéo lê qua cầu... là những hình ảnh hài hước được ghi lại khi du khách đi qua các cây cầu kính.
Xem thêm