Du thuyền hạng sang bị sét đánh trúng, bốc cháy dữ dội giữa biển

Video
9 du khách người Anh đã được cứu thoát khỏi một chiếc du thuyền hạng sang bốc cháy dữ dội sau khi bị sét đánh trúng trong cơn bão nhiệt đới đang quét qua khu vực.