Đứa bé may mắn thoát chết khi xe tải chạy qua người

Video
Một cô bé ở Bnei brak, Israel, may mắn thoát chết khi một chiếc xe tải chạy qua người...
Xem thêm