Đức chế tạo thang máy không cần cáp tải

Video
Tập đoàn ThyssenKrupp (Đức) vừa giới thiệu loại cầu thang máy với cấu tạo không cần cáp tải. Như vậy, loại thang máy hiện nay, loại được phát minh ra từ 160 năm trước sẽ sớm được "nghỉ hưu" và nhường chỗ cho công nghệ mới này.
Xem thêm