Đục nát chiếc iPhone 8 để rèn nhẫn mang đi bán

Video
Đây là sản phẩm sáng tạo bởi Patrick Adair, chủ nhân sáng lập ra hãng thiết kế Patrick Adair Designs cùng tên. Sản phẩm chính của anh là các loại nhẫn độc đáo không nơi nào có, đến từ cả óc sáng tạo của mình hoặc các đơn đặt hàng do khách yêu cầu.