Dùng cá bằng sắt làm mồi câu cá thật

Video
Con "cá giả" có gắn lưỡi câu chùm được nhiều người ở Quảng Nam dùng để câu cá lóc.
Xem thêm