Dùng cò giả bẫy cò thật

Video
Mùa thu về là lúc người dân huyện Núi Thành (Quảng Nam) bày ma trận cò giả, cắm nhựa dày đặc chờ chim trời bay xuống mắc bẫy bắt.