Dùng đũa gắp trộm điện thoại

Video
Trong lúc xếp hàng mua đồ ăn, cô gái đã bị tên trộm đứng phía sau dùng đũa lấy mất chiếc điện thoại để trong túi áo
Xem thêm