Dùng móc sắt cào lươn dưới bùn ở miền Tây

Video
Một ngày cào lịch (lươn) bằng móc sắt theo các vuông tôm, người hành nghề ở Cà Mau có thể kiếm về vài trăm nghìn đồng.