Dừng pit stop trong đua xe F1 - một kỳ công nghẹt thở

Video
Dừng xe trong hoạt động đua xe Công thức 1 là một kỳ công nghẹt thở của việc tận dụng thời gian chính xác, sự phối hợp đồng đội nhuần nhuyễn và nó có thể quyết định kết quả của một giải Grand Prix.

VIDEO MỚI NHẤT