Dùng súng cướp trắng trợn tại cây ATM

Video
Nhóm cướp bất ngờ xuất hiện tại khu vực các cây ATM ở Brazil. Chúng dùng súng đe dọa rồi lột sạch tiền và cả các đồ đạc của những người đi rút tiền ở đó.