Dừng thu phí đường hỏng nếu không khắc phục

Video
Bộ GTVT yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông đối với các tuyến đường có thu phí, nếu để xảy ra hư hỏng, không khắc phục kịp thời sẽ bị dừng thu phí.
Xem thêm