Dùng thuốc kích thích tại lễ hội âm nhạc, hơn 150 người bị bắt giữ

Video
Cảnh sát Australia bắt giữ hơn 150 người sử dụng và buôn bán chất kích thích tại lễ hội âm nhạc “Listen Out”, được tổ chức tại thành phố Sydney.

VIDEO MỚI NHẤT