Dùng thuốc nổ phá hủy cây ATM để trộm tiền

Video
Một nam giáo viên Lịch sử người Nga đã sử dụng thuốc nổ để phá hủy 4 cây ATM ở Moscow nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong 4 lần thực hiện người này chỉ thành công 1 lần. Các camera an ninh tại ngân hàng đã ghi lại toàn bộ quá trình gây từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 3 năm 2015.
Xem thêm