Dùng thuyền bè tự chế, thuê xe bò lội nước

Video
Ngày thứ 4 sau khi đê sông Bùi vỡ, khắp huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Người dân phải tự chế thuyền, thuê xe bò chở xe máy qua lại.

VIDEO MỚI NHẤT