Dùng tin nhắn để... tưới nước tự động cho cây trồng

Video
Nhận thấy việc tưới tiêu tốn quá nhiều thời gian, Nguyễn Quốc Huy (Đà Lạt) đã quyết tâm làm một hệ thống tưới tự động điều khiển bằng tin nhắn điện thoại.

VIDEO MỚI NHẤT