Dựng tóc gáy xem thử phanh... xe tăng

Video
Đoạn video cho thấy cỗ xe tăng Leopard nặng hơn 60 tấn lao đến hết tốc độ từ phía sau, chỉ chịu phanh lại khi cách nhóm 23 người liều lĩnh chừng vài mét... đã khiến chính các thành viên "thử phanh" này phải dựng tóc gáy vì lo sợ.