Dùng trực thăng giải cứu chim mắc kẹt trên dây điện

Video
Không hiểu vì lý do gì mà con chim bị mắc kẹt trên dây điện. Lực lượng cứu đã dùng trực thăng để giải cứu con chim.